mastas

1 mãstas sm. (2) 1. , Z.Žem žr. mastelis: Žemėlapį mastu daro J.Jabl. 2. užmojis, apimtis, dydis: Niekuomet Lietuvoje tokiu mastu, kaip dabar, nebuvo ruošiami inteligentijos kadrai sp. Kislovodskas – pasaulinio masto kurortas, poilsio, gydymosi ir pasismaginimo vietovė A.Vien. Gyvulininkystė aisčių kraštuose negalėjo būti didelio masto, nes čia nebuvo plačių ganyklų . Tarptautiniu mastù matuoti NdŽ. 3. santykinis bet kurio dydžio matas: Kaip verčių matas ir kainų mastas, pinigai atlieka dvi visiškai skirtingas funkcijas . Darbo diena yra darbo įskaitos ir atlyginimo mastas sp. 4. matas: Nepateikaut, tikrą mastą bei svartį laikyti BbSir42,4. 5. CI511, R, 153, K, Šl, Zp senovinis ilgio matas, lygus 0,6669 metro, uolektis: Prūsiškas mastas lygus 66,7 cm . Pats jo (ąžuolo) drūktis turėjęs nu apačios 19 lietuviškų mastų S.Dauk. Kelių mãstų audeklo reikėtų vyriškam apdaruo? Skd. Duok bent vieną mastẽlį milo: vaikuo sermėgelė išeitų Skd. Šįmet sniego ir ledo pluta mažne dar par mastą Žem. Marti davė dovenų šešis mastùs kaspinų Krtn. Devyni mastai be kaklo – toks aukštas vyras (pasakyta juokaujant) Tl. Perkūnas, trenkdamas velnią su tais kirveliais, įvarąs juos žemės gilumon septynis mastus LTIII321. Penki mastai drobužėlės – tai mano uždarbėlis JD173. Par dieną audė, mastą n'išaudė, traukė šilkų nytužes JV858. Baltos liepos lentuželės – tai mun naujos stakluželės, šešių mastų drobelė StnD27. [V]andenys teip išplūdo, jogei ant aukščiausiais kalnais į penkioleka mastų buvo gilumo M.Valanč. Liepsna kilo viršum krosnies keturiasdešimt devyniais mastais brš. Kursai tarp jūsų … galės pridėt stuomeniesp savop pen vieną mãstą? DP125. Ilgumas dimsties (paraštėje apdaro) turi šimtus mastų (uolektų) būti BB2Moz27,11. Ne toks audimas, koks raudojimas, ne tiek mastelių, kiek ašarelių LTR(Šln). ^ Mastą didesnis, sieksnį kvailesnis Vdžg. 6. matavimo įrankis: Mastù vadiname ir matuojamąją lazdelę . Ir tėvas pasiėmė savo garsųjį mastą, tokį storą, trikampį, sieksninį . Be mãsto vargiai sukirpsiu Dkš. Kupčius su mastù taipo per nugarą davė K.Donel. Gerai, kad turėjau rankoje mastą; tai dar atsigyniau [šuns] šiap tep Gs. ^ Kokiuo mastù mieruosi, tokiuo ir pats gausi Bsg.
◊ be mãsto; labai, nepaprastai (apie dydį, kiekį ir pan.).
mãsto kõšės paragáuti būti siuvėjo žmona: Aš nenoriu paragáuti mãsto kõšės Skr.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • mastas — mãstas dkt. Nedárbo mãstas ateityjè gãli didėti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • mastas — 2 mãstas sm. (2) [K], LVII565, Nd; N vienas tinklo užvilkimas, tysis, valksmas, tinklų išvalka: Palangos žvejai sako: vienu mastu ištraukia; deda antrą mastą rš. Šiandien iš vieno mãsto užteko trims laivams Plng. Kiek mãstų šiąnakt padarėt?… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mastas — 3 mãstas sm. (4), (2) NdŽ 1. iš siūlų megztas raištis, magztis: Kelnių, kvartūgo mãstas Vb, Sb. 2. kutas: Abrūsus išaudė, liko tik mastaĩ išrišt Lz. 3. strofa, posmas (eilėraštyje): Mastuoti mastùs dėl dainavimo J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • mastas — 4 ×mãstas (vok. Mast) sm. (2) K, NdŽ laivo stiebas: Py mãsto žėgliai pytvirtinami Prk. To šėpies mãsto viršūnė kyšojusi lauke Sch203. Ai drauge, drauge, … lipk masto viršūnėlę, rasi matysi kopų kalnelio RD32 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • maštas — ×mãštas (l. maszt, vok. Mast) sm. (2) [K]; R252 laivo stiebas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratybų mastas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pratybų mastas nustatomas pagal tai, kiek išteklių joms reikia ar (ir) kiek yra paskirta. NATO kontekste jis gali būti didelis, vidutinis arba mažas. atitikmenys: angl. scale of an exercise pranc. ampleur d’un… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • karinių pratybų mastas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pratybų mastas, siejamas su NATO ar (ir) valstybių vadovybių dalyvavimu. atitikmenys: angl. extent of a military exercise pranc. importance d’un exercice militaire ryšiai: dar žiūrėk – bendrosios NATO pratybos… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • reikalavimų pažeidimo mastas — statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Bent vieno iš geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės, žemės ūkio veiklos valdymo ir (ar) trąšų ir augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų pažeidimo sukeltų padarinių dydis,… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • Robert IV de Sable — Robert IV de Sablé Blason de Robert IV de Sablé Robert IV de Sablé, seigneur de Sablé est le onzième maître de l ordre du Temple. C est un noble dont on connait assez mal les origines. Il semble avoir été marié deux fois et avoir eu trois enfants …   Wikipédia en Français

  • Robert IV de Sablé — Blason de Robert de Sablé …   Wikipédia en Français


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.